Công trình nhà phố tại Dĩ An
  • Đơn vị thầu: Bê tông Bình Dương
  • Địa điểm: TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương
  • Khối lượng: 400m3

BÁO GIÁ DỊCH VỤ

GIÁ BÊ TÔNG TƯƠI

CÔNG TRÌNH KHÁC